יכולה להעיד שבשיחה קצרה על הדרך, לפני כמה חודשים טובים, שיניתי את דרך המחשבה שלי בנושא מסויים, ומתוך זה את ההתנהלות שלי. אם הצלחנו לעשות את זה בכמה דקות, אני יכולה רק לתאר לעצמי מה יצליחו מאומנות ומאומנים שלך לעשות איתך בעבודה ארוכת טווח. אודליה

עוד סיפורים מהעולם שלי

תובנות לחיים

26 ינואר, 2022

בדרך אל האור

01 דצמבר, 2021